+4 0722 716 417 g.gherlan@avgp.ro
Selectează o Pagină

Litigii

În cele ce urmează vom enumera competențele noastre pentru a afla în ce domenii vă putem ajuta.

Avocat Litigii Drept Privat

N

Avocat Drept Comercial

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale în acţiuni de tragere la răspundere contractuală, recuperare creanţe şi debite;
  • asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul executării silite şi a procedurii insolvenţei.
N

Avocat Drept Civil

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în acţiuni de tragere la răspunderea contractuale, acţiune de revendicare imobiliară, acţiuni de fond funciar, acţiuni pe Legea 10/2001, acţiuni pentru daune morale şi materiale, acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate (uzucapiune, accesiune imobiliară), protejarea mărcilor, a brevetelor de invenţie, pretenţii, acţiuni posesorii, partaj judiciar, obligaţii de a face, evacuări, grăniţuiri, acţiuni de reziliere/desfiinţare a contractului de vânzare-cumpărare, donaţie, închiriere, execuator;
  • asistenţă juridică şi reprezentare în procesul civil, în faza de executare silită.
N

Avocat Dreptul Familiei

  • asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de divorţ (desfacerea căsătoriei), nulitatea căsătoriei, adopţie, încredinţare minori, pensie alimentară minori, tăgadă/stabilire paternitate.
N

Avocat Dreptul Muncii

  • asistenţă juridică şi reprezentare acţiuni în obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare, obligarea angajatului la suportarea prejudiciului cauzat angajatorului, nulitatea contractului individual de muncă, contestarea deciziei de aplicare a unei sancţiuni disciplinare.
N

Avocat Dreptul Asigurărilor Sociale (pensii și alte indemnizații similare)

  • asistenţă juridică şi reprezentare acţiuni în revizuirea deciziilor de pensionare, anulare decizii de pensionare, obţinere drepturi refugiaţi şi deportaţi sau strămutaţi, obţinere drepturi revoluţionari.

Avocat Litigii Drept Public

N

Avocat Drept Administrativ

  • asistenţă juridică şi reprezentare în scopul anulării actelor administrative ale autorităţilor publice, litigii achiziţii publice, litigii contracte de concesiune, litigii alte contracte publice, contestaţii şi plângere la procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
N

Avocat Drept Fiscal și Vamal

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor fiscale şi vamale precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea anulării actelor fiscale şi vamale, contestaţii la acte fiscale şi vamale, contestaţii la executare fiscală, protecţia drepturilor de autor în cadrul operaţiunilor de vămuire.
N

Avocat Drept Penal

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor de poliţie, în faţa organelor de urmărire penală şi în faţa instanţelor judecătoreşti pentru fapte penale, arestare ilegală, reabilitare, eliberare condiţionată.
N

Avocat Drept Constituțional

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte formulare şi susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.
N

Avocat Drept Comunitar

  • asistenţă juridică şi reprezentare privind încălcarea dreptului la liberă circulaţie al persoanelor, încălcarea dreptului de liberă circulaţie a capitalurilor în cadrul Uniunii Europene, încălcarea principiului pieţei unice comunitare, recuperare/restituire taxă de primă înmatriculare şi taxă pe poluare, înmatriculare autoturisme fără a mai plăti taxa pe poluare.
N

Avocat CEDO

  • formulare şi susţinere cauză în faţa CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului).

Corporate, Consultanță Juridică, Asistență Juridică, și Reprezentare Juridică Necontencioasă (cu titlu exemplificativ)

N

Avocat Sectorul Privat Necontencios

  • concepere şi redactare contracte civile şi comerciale, dare de dată certă, negocieri de contracte, concilieri, opinii şi sfaturi juridice, înfiinţări societăţi comerciale, operaţiuni pe lângă Registrul Comerţului, înfiinţări asociaţii şi fundaţii precum şi alte entităţi juridice;
  • asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor din România şi din străinătate în faţa autorităţilor publice din România sau din străinătate precum şi în faţa persoanelor private în diverse probleme juridice cum ar fi: eliberări autorizaţi, avize, decizii, obţinere drepturi pe cale necontencioasă, intabulări şi cadastre, radiere ipoteci, sarcini şi notări din cartea funciară, obţinerea cetăţeniei române, dezbateri succesiuni, partaje voluntare etc.
N

Avocat Sectorul Public Necontencios

  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instituţiilor publice în cadrul procedurilor de achiziţii publice, licitaţii, contracte directe, încredinţări directe, concesionări de servicii publice, alte contracte cu instituţii publice, exproprieri şi alte măsuri similare exproprierii.

Contactați-ne pentru un caz